2009 05 03 Narrogin ODE Dressage All Arenas till 10:50 - RedFoto