2009 05 03 Narrogin ODE Dressage All Arenas 11:54 till 13:45 - RedFoto